Frequently asked questions

Print

What is the procedure for the disposal of used adhesive packaging?
The disposal of adhesive packaging is carried out by Authorized Packaging Corporations, from among which Plastservis chose the company EKO KOM. We signed a contract with this firm that covers the disposal of all packages that our company places on the market (cardboard, glasses, plastic packages and cans). Our customers either take the used packages to the waste collection center (each municipal authority is required to know its nearest center), or else engage a waste collection company. Plastservis pays for the waste disposal in accordance with the above mentioned contract signed with EKO KOM, while the customer (legal entity) pays for the transport to the collection center.
How do low temperatures during the storage and transport of adhesives affect the chances of their further usage?
Dispersion adhesives in particular are sensitive to low temperatures – this involves our product types Svitex, Vukotex, Köracoll and Köratex. A temperature decrease to only 5 – 10°C can often cause a creaming effect, viscosity increase, and gradual enlargement of particles leading to particle agglomerating or even gelation (congelation) of the entire package content. These processes are irreversible, as the adhesives cannot be brought back to their initial and utilizable state by heating or by the addition of a small amount of water. Solvents – adhesives, cross-linking agents and primers also become viscous or pasty, or even solid upon temperature decrease to less than +10°C or even below 0°C. In contrast to the dispersion adhesives, they can be brought back to their original utilizable state. The following procedures must be followed: 1) depending on the volume of the container, the product must be stored for at least three days at a temperature raised to 25 – 35°C 2) after this period, the adhesive is mixed and its temperature is measured 3) the adhesive can be processed providing that its measured temperature is at least 18 – 21 °C. If the temperature is lower, the tempering time must be prolonged. Should this procedure be carried out properly, no degradation in the adhesive properties of our products occurs in the processing. In order to prevent such outcomes, we recommend reducing transportation time to the bare minimum during the winter season, and using isothermal box trucks. With regard to the technological aspects, it should be kept in mind that our adhesives have been developed for workroom production utilization with an adhesive temperature and room temperature of at least + 18°C.
Posuzování emisí rozpouštědel při výrobě obuvi.

Při vstupu ČR do EU byly přijaty nové zákony, které podstatně zpřísnily nároky na kvalitu pracovního a životního prostředí. Evropské směrnici Rady 1999/13/ES odpovídá  naše vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb. v platném znění, která je průvodní vyhláškou k zákonu O ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění. Touto vyhláškou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování, tj. podniků  emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla.

Pro výrobce obuvi platí následující rozdělení dle spotřeby organických rozpouštědel:
1. Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 až 5 tun
jsou středním zdrojem znečišťování ovzduší. Emisní limit není touto vyhláškou stanoven, v současné době příslušný Krajský úřad však může v odůvodněných případech stanovit obecné emisní limity.

2.Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než  5 tun

jsou velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Emisní limit je pro výrobu obuvi konkretizován na
25g/pár (podíl hmotnosti celkových emisí organických  rozpouštědel a počtu expedovaných párů) a platí k termínu 31.října 2007.