O nás

tisk

Plastservis, akciová společnost se sídlem ve Zlíně, IČ 00542512, byla založena dne 12.06.1990 podpisem zakladatelského plánu. Zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddílu B, číslo vložky Sa 46, byla dne 13.06.1990.

Společnost rozvíjí své aktivity především v následujících oblastech:

a)   Výroba lepidel pro obuvnický a galanterní průmysl a další odvětví

Je realizována ve vlastních zmodernizovaných výrobních prostorách bývalého areáluVýroba Svit - Rybníky. Produkce je orientována na široký sortiment rozpouštědlových i vodně disperzních lepidel. Dodávaná paleta výrobků byla v poslední době rozšířena v rámci licenční spolupráce s německou firmou Kömmerling o kvalitní lepidla i speciální typy primerů pro zvýšení adheze u obtížně lepitelných povrchů, síťovacích činidel, tavných lepidel a dalších chemických přípravků.

Od roku 2006 jsme rozšířili sortiment našich výrobků o lepidla řady VUKOTEX primárně určených pro použití v papírenském a polygrafickém průmyslu.

b)   Výrobky stavební chemie
Do této oblasti patří mimo silikonových a akrylátových  tmelů i polyuretanové těsnící a izolační pěny a lepidla pro stavebnictví. Současně s prodejem poskytujeme i kompletní informační a poradenský servis.

c)   Laboratoř analýz pracovního prostředí
VýrobaLaboratoř má dlouholetou zkušenost s měřením a vyhodnocováním kvality pracovního prostředí v různých typech výrob, zvláště pak v provozech obuvnických, kožedělných, plastikářských, gumárenských, strojírenských a dřevozpracujících. Tyto činnosti zajišťuje pro výrobní podniky i projekční organizace na smluvní bázi, nebo na objednávky, v rozsahu stanoveném příslušnými legislativními normami.
Laboratoř v roce 2002 úspěšně ukončila akreditační proces u Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a bylo ji uděleno (osvědčení o akreditaci) dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Je realizována ve vlastních zmodernizovaných výrobních prostorách bývalého areálu Svit - Rybníky. Produkce je orientována na široký sortiment rozpouštědlových i vodně disperzních lepidel. Dodávaná paleta výrobků byla v poslední době rozšířena v rámci licenční spolupráce s německou firmou Kömmerling o kvalitní lepidla i speciální typy primerů pro zvýšení adheze u obtížně lepitelných povrchů, síťovacích činidel, tavných lepidel a dalších chemických přípravků.
Od roku 2006 jsme rozšířili sortiment našich výrobků o lepidla řady VUKOTEX primárně určených pro použití v papírenském a polygrafickém průmyslu.

Systém jakosti
V I.čtvrtletí roku 2010 byla provedena recertifikace našeho systému jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Pro naše odběratele znamená toto osvědčení, že jejich dodavatel, a.s. Plastservis, věnuje kvalitě používaných surovin a vyráběných produktů mimořádnou pozornost. Platnost certifikátu je do 25. 2. 2013 (Certifikát CZ, Certifikát EN).

Aktuální výpis z obchodního rejstříku naleznete (zde).